aanmelden

Gewijzigd advies? 4 juni

4 juni 2019, 14.00-17.30 uur is er een extra aanmeldmoment voor leerlingen met gewijzigd advies basisschool. Wanneer moet je iets doen?
 
Naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets (CITO of IEP of een andere door de basisschool gekozen toets) kunnen basisscholen hun advies wijzigen. Het JTC heeft hierop geen invloed: het is de eigen verantwoordelijkheid van de basisschool. Indien de basisschool een advies aanpast, zou dat kunnen betekenen dat een leerling een andere opleiding wil volgen dan op grond van het eerste advies mogelijk was. Wanneer ouders daarvoor kiezen, is het belangrijk om dit goed te regelen.
Het (Roosendaal-brede) moment daarvoor is 4 juni, tussen 14.00 en 17.30 uur.
 
Wél op het JTC langskomen:
Je moet op het JTC langskomen als je NIET op het JTC was aangemeld maar nu met het nieuwe advies (mavo of hoger) wél op het JTC onderwijs wil volgen – let op: je moet alle benodigde documenten voor inschrijving (weer) meenemen.
Wél aan het JTC bericht sturen:
 Als je met een nieuw advies van de basisschool een ANDERE opleiding op het JTC wilt gaan volgen: dit moet je dat aan de school laten weten. Je kunt hiervoor een mail sturen naar mevr Fidan, [email protected] . Let op: stuur het bewijs van het nieuwe advies van de basisschool mee én geef aan wat de nieuwe plaatsing moet worden. Dit moet uiterlijk 4 juni 17.30 uur bij het JTC binnen zijn. 
Let op: als je het JTC niet informeert, dan verandert er ook niets! 
Géén actie ondernemen:
1.  Als het advies van de basisschool niet is veranderd (ook al is de score van de eindtoets afwijkend van het advies) dan blijft de plaatsing in de opleiding ongewijzigd – het JTC kan zelfstandig niets met de eindtoets doen. Je hoeft dan geen actie te ondernemen, de inschrijving blijft onveranderd.
2. Als je wél een nieuw advies hebt gekregen, maar je wilt in dezelfde opleiding blijven waarvoor je je al had aangemeld. Je hoeft niets te doen, het JTC zal de plaatsing niet veranderen.
header6

Onze brugklassen in 19-20

Het advies van de basisschool is erg belangrijk voor plaatsing – de docent van Groep8 weet wat de mogelijkheden van de leerling zijn uit de resultaten van de laatste jaren van de basisschool. Eventueel wordt het advies nog aangepast aan de eindtoets. En dan stroom je in, in de middelbare school.

Gelukkig is de instroom in de brugklas (nog) niet bepalend voor je hele schoolcarrière. In de brugklas kun je door goede resultaten nog naar een hogere opleiding (‘opstromen’ noemen ze dat), en soms blijkt dat het toch te lastig voor je wordt en kun je in de 2e klas beter naar een lagere opleiding. En op het JTC is het zelfs na de 2e klas (en in incidentele gevallen na de 3e klas) nog mogelijk om van opleiding te veranderen. Want je hele schoolloopbaan hangt niet af van één momentopname: je verandert voortdurend, je mogelijkheden veranderen, en op het JTC willen we je graag de mogelijkheid te laten zien wat je kunt. Een uitdaging, noemen ze dat.

Maar je moet in de brugklas natuurlijk wel érgens beginnen. Laten we eens even op een rijtje zetten: welke mogelijkheden zijn er op om het JTC in de brugklas in te stromen?

  • MAVO klas, hier wordt lesgegeven op mavo niveau. In deze klas zitten leerlingen met een mavo-advies of een mavo-advies met plusprofiel. Leerlingen krijgen één rapport, een mavo-rapport. Afhankelijk van je resultaten kun je doorstromen naar mavo-2 en als je het écht goed doet naar havo-2.
  • MAVO-HAVO klas, hier wordt lesgegeven op havo niveau. In deze klas zitten leerlingen met een mavo advies met plusprofiel, een mavo/havo gemengd advies, of een havo advies. Leerlingen krijgen twee rapporten: een mavo rapport én een havo rapport. Afhankelijk van je resultaten kun je doorstromen mavo 2, havo 2 of zelfs bij heel goede resultaten naar vwo 2.
  • HAVO-VWO klas, hier wordt lesgegeven op vwo niveau. In deze klas zitten leerlingen met een havo advies met plusprofiel, een havo/vwo gemengd advies, of een vwo advies. Leerlingen krijgen twee rapporten: een havo rapport én een vwo rapport. Afhankelijk van je resultaten kun je doorstromen naar havo 2 of vwo 2.
  • VWO-klas, hier wordt lesgegeven op vwo niveau. In deze klas zitten leerlingen met een vwo-advies. Leerlingen krijgen één rapport, een vwo rapport. De bedoeling is dat je met je mooie resultaten doorstroomt naar vwo 2.
  • TVWO-klas, hier wordt lesgegeven op vwo niveau. In deze klas zitten leerlingen met een vwo-advies. Zo’n 80% van de lessen in de eerste 3 jaar zijn in het Engels.  Leerlingen krijgen één rapport: een vwo rapport. De bedoeling is dat je met je mooie resultaten doorstroomt naar tvwo 2.

Kortom: je kunt aan de slag op basis van het advies van de basisschool. Dat is belangrijk: als het veel te makkelijk word, dan word je niet genoeg uitgedaagd; en als het veel te moeilijk wordt dan raak je gedemotiveerd door slechte resultaten – dat willen we allebei niet. En mocht je je beter ontwikkelen dan ze op de basisschool van je dachten: dan halen we dat op het JTC naar boven en kun je daarmee aan de slag.

Laat maar zien wat je kunt!

header2

Géén leerlingenstop op JTC

Het JTC is een openbare school. Uitgangspunt is de vrije keus van ouders voor de school waarvan zij denken dat die voor hun zoon of dochter het meest passende onderwijs kan verzorgen. Het bestuur zal daarom elke bij het JTC aangemelde leerling plaatsen, wanneer die leerling voldoet aan de regiobreed gehanteerde toelatingseisen voor de opleidingen van het JTC (mavo, havo, (tweetalig) vwo). Het JTC zal niet aan de poort gaan selecteren of een leerlingenstop invoeren.

mockup_jtc-website

Nieuwe website!

Je bent nu op de nieuwe website van het JTC voor leerlingen van groep 7 & 8 en hun ouders. Mooi! Maar misschien willen jij of je ouders meer zakelijke informatie? Dat kan: het JTC heeft ook een zakelijke site met héél veel: de lessentabellen, de regelingen op school, reglementen en contracten, informatie over schoolkosten en kwaliteit en nog veel meer: http://www.jtc-roosendaal.nl.

Het zou ook kunnen zijn dat je via Facebook op de hoogte gehouden wilt worden van alles wat er op het JTC gebeurt. Dat kan óók: http://www.facebook.com/jtcnieuws(voor al het nieuws) of de speciale facebookpagina van de leerlingenraad met heel veel foto’s enzo www.facebook.com/100jtc. Mogelijkheden genoeg ….